Täienduskoolituse registreerumise tingimused

Raili Raik Consult OÜ täienduskoolitusel osalejatele:

 1. Registreerides täienduskoolitusele olete võtnud maksekohustuse.
 2. Täienduskoolitusele saab registreeruda kodulehel täites registreerumisvormi või e-posti teel (raili@teraapiakliinik.ee).
 3. Koos täienduskoolitusele registreerumise kinnitusega saadame tasumiseks vajalikud rekvisiidid.
 4. Kursuslane garanteerib endale koha, kui täienduskoolituse ettemaks laekub panka või sularahana  kassasse summas 20%  kursuse maksumusest.
 5. Kursusel osalejale koostatakse ja väljastatakse arve kursuse toimumise ametlikul alguspäeval, millest arvestatakse maha ettemaksu summa.
 6. Täienduskoolitus avatakse juhul kui kursusele on registreerunud kehtestatud minimaalne arv osalejaid.
 7. Täienduskoolituseat loobumisest tuleb anda teada kirjalikult e-maili teel (raili@teraapiakliinik.ee) vähemalt 10 kalendripäeva enne.
 8. Juhul kui registreerunu loobub täienduskoolitusest 10 kalendripäeva enne,  kursuse ametlikku algust, tagastab RailiRaik Consult OÜ kursuse ettemaksu (kirjaliku avalduse alusel kuni 30-ne kalendripäeva jooksul).
 9. Täienduskoolitusest loobumisel vähem kui 10 kalendripäeva enne,  kursuse ametlikku algust või kui kursus on juba alanud, kursuse tasu, sh ettemaksu ei tagastata. Samuti ei tagastata kursuse tasu kursuse katkestamise või kursuselt väljaarvamise korral.
 10. Õpilane arvatakse täienduskoolitusest välja omal soovil või juhul kui ta käitub ebaväärikalt või segab õppetööd. Samuti õppetasu (osaliselt) maksmata jätmise tõttu.
 11. Raili Raik Consult OÜ-l on õigus teha täienduskoolituste plaanis muudatusi.
 12. Täienduskoolituse ärajäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. Pakutakse võimalust osaleda uuel ajal toimuval samal täienduskoolituse teisel kursusel või tagastatakse tasutud täienduskoolituse tasu, sh ettemaks täies ulatuses (kirjaliku avalduse alusel kuni 30-ne kalendripäeva jooksul).

OLEN TUTVUNUD REGISTREERUMISTINGIMUSTEGA JA NÕUSTUN:

 •  saama teavet Raili Raik Consult OÜ kursuste ja seminaride kohta;
 •  oma isikuandmete lülitamisega  infolisti;
 •  andma oma isikuandmeid läbitud kursuste tunnistuste/tõendite saamiseks;
 •  oma ees- ja perekonnanime ning isikukoodi edastamisega Eesti Töötukassale juhul kui olen Eesti Töötukassa klient.

Raili Raik Consult OÜ kinnitab, et Teie isikuandmeid ei avaldada kolmandatele isikutele va. Eesti Töötukassa kliendid.