Sissejuhatus

Meil ei olnud kavas seda lugu kirjutada. Sulge sundis haarama 3.03 Postimehe lisas AK ilmunud intervjuu Enn Tarveliga. Oma jutus võttis auväärt ajaloolane nõuks kritiseerida nii allakirjutanuid kui ka kogu arheoloogilist uurimismeetodit. Tarveli sõnad sundisid vastama.

  • loetelu 1
  • loetelu 2

Ja teine loetelu:

  1. esimene
  2. teine
  3. kolmas

Vaata, kuidas reporting süsteem toimib: