Füsioteraapia

Füsioteraapia on kehalistel harjutustel, asendravil, massaažil ja füüsikalistel meetoditel põhinev taastusravi osa, mille eesmärk on täielikult või osaliselt taastada tugiliikumisaparaadi või organsüsteemi funktsionaalne võime, et patsient saaks paremini integreeruda normaalsesse elu- ja töökeskkonda. Füsioteraapiat rakendatakse võimalike tervisekahjustuste ennetamisel, liigeste liikuvusulatuse, lihaste jõu ja vastupidavuse säilitamisel või parandamisel, häirunud funktsioonide taastamisel ja kompenseerimisel ning valu leevendamisel.

Teenus sisaldab ka individuaalse harjutusprogrammi koostamist, mille järgi saab patsient kodus ise harjutuste sooritamist jätkata.

Hinnakiri