Privaatsuspoliitika

Teraapiakliinik.ee on võtnud endale kohustuse kaitsta Teie privaatsust ja hoolitseda, et Teie isikuandmed on kaitstud. Teraapiakliinik.ee tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikliku info kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Teraapiakliinik.ee kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu  täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks (nt nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress).

Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) on konfidentisiaalsed ega avaldata kolmandatele osapooltele. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega.

Turundusteated

Teraapiakliinik.ee uudiseid e-posti teel saavad ainult selleks loa andnud kliendid ning sellest võib igal ajal keelduda. Teraapiakliinik.ee saadab vaid olulist infot, millest klient võiks olla teadlik.

Mitte isikuandmete kogumine ja kasutamine

Kogume statistilistel eesmärkidel teavet veebilehe külastajate kohta (külastuse aeg, kestus, veebilehe külastajate arv, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil. Külastaja teavet ei edastata kolmandatele osapooltele.

Isikuandmete kaitse

Teraapiakliinik.ee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning neid käsitletakse konfidentsiaalselt. Maksetehingud on krüpteeritud ehk turvatud, et kaitsta ostja isikuandmeid ja pangarekvisiite.

Teraapiakliinik.ee privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

Kasutades Teraapiakliinik.ee teenuseid kinnitab klient, et on tutvunud Teraapiakliinik.ee privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega. Lisainfo korral palume pöörduda info@teraapiakliinik.ee